Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m ru-RU Пн, 27 июн 2022 00:00:00 +0300 OJS 3.2.1.0 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 QISQA MUDDATLI GURUHLARDA TA’LIM-TARBIYA JARAYONINI TASHKIL YETISHDA YARATUVCHANLIK O‘YINLARIDAN FOYDALANISH TEXNOLOGIYASI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1809 <p>Bolalar bog'chasida qisqa muddatli guruhlar mavjud bo`lib, uning xususiyatlari va afzalliklari qanday? Nima uchun bunday guruhlar kerak.</p> <p>Birinchidan, bolalar bog'chasidagi qisqa muddatli guruh odatdagi bolalar bog'chasidan farq qiladi, chunki bola onasidan ajralganligi sababli psixologik travma olmaydi. Axir, u birinchi marta u bilan birga bo'ladi, asta-sekin yangi do'stlariga, o'qituvchilariga ko'nikib, qiziqarli va yoshiga mos keladigan narsalarni qiladi.&nbsp;</p> Ismoilova Roziya Safarali Qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1809 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 KUNI UZAYTIRILGAN GURUHLARDA JISMONIY SOG’LOMLASHTIRISH TADBIRLARINING AHAMIYATI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1965 <p>Ushbu maqolada Respublikamizdagi barcha maktablarining kuni uzaytirilgan guruhlarda jismoniy sog’lomlashtirish soatlari o’tkazilishining ahamiyati yoritib berilgan, shuningdek, jismoniy tarbiya soatining boshlang’ich sinf o’quvchilari uchun qanchalik foydali va samarali ekanligi alohida ta’kidlab o’tilgan.</p> Sadriddinova Dilobar Husniddin qizi,Rahimova Jamila Rustam qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1965 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЖИСМОНИЙ МАДАНИЯТ ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА ЎҚИТИШНИ АХБОРОТ КОММУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1997 <p><em>Мазкур мақолада олий таълим муассасаларидаги “Жисмоний маданият” йўналиши бўйича мутахассисларни тайёрлаш тизимида масофадан ўқитишни ахборот коммуникация технологияларини самарали қўллаш муаммосини жисмоний маданият мутахасисслиги бўйича таҳсил олувчи талабаларга масофавий ўқитиш таълимини ривожлантириш учун фойдаланиладиган турли хил дастурий таъминот ва тизимларнинг техник ва дидактик имкониятлари баён этилган.&nbsp; </em></p> Yarashev Jamshid Razzoqovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1997 Пт, 25 ноя 2022 00:00:00 +0300 ПРОБЛЕМА ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1948 <p>в работе рассмотрены вопросы формирования осанки, а также профилактики и коррекции ее нарушений</p> Частоедова А.Ю, Исматиллаева Н Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1948 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1980 <p>Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларида жисмоний тарбияни шакллантириш усуллари тўғрисида фикр юритилган</p> Афраимов А.А. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1980 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARIDA INNOVATSION TA’LIM ASOSIDA MILLIY G‘URUR TUYG‘USINI SHAKLLANTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1807 <p>Pedagogik jarayonlarda innovatsiyalar o'zaro ta'sir madaniyatining eng muhim va asosiy vositalaridan biri sifatida namoyon bo'lib, ular innovatsion jarayonlarda nafaqat o'zining tavsifi va xususiyatlari bilan, balki pedagogik jarayonlarni takomillashtirishning eng muhim omillari sifatida ham belgilanadi. Bu o'z navbatida innovatsiyalarning sifatini va ahamiyatliligini belgilash bilan bir qatorda, vaziyatlarga ko'ra ularni tatbiq etish vaqtlarini ham oldindan belgilaydi.</p> Quvatova Muhayyo Baxtiyor Qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1807 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 JISMONIY TARBIYA – SOG‘LOM JAMIYAT POYDEVORI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1963 <p>Maqolada jismoniy tarbiya va sportning inson hayotidagi o’rni, uning afzalliklari va sog‘lom turmush tarzining tarkibiy asoslari haqida so’z boradi.</p> Sabirova Nasiba Rasulovna, Ismoilov Shahzod Hamzayevich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1963 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 O‘QITUVCHILARNING PEDAGOGIK MAHORATINI OSHIRISHDA KASBIY DIAGNOSTIKA YO‘NALISHIDAGI INNOVATSIYALARNING O‘RNI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1995 <p>O’qituvchilarning касбий pedagogik mahoratini oshirish jarayoni bugungi qo‘yilayotgan talablarga muvofiq tashkil etilishi, uning shakllari, mazmuni va usullari тинмай ошириб бориш&nbsp; зарурлиги ёритиб берилган.</p> Sh.А. Xasanova Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1995 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ К ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1946 <p>В статье рассматриваются способы подготовки спортсменов к игре, виды соревнований и особенности подготовки игроков</p> Казаков Азат Раджапович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1946 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA`LIM MUASSASALARIDA SOG`LOMLASHTIRISH GIGIYENIK OMILAR BOLALAR ORGANIZMINING JISMONIY RIVOJLANISHIDA MUHIM VOSITA SIFATIDA https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1978 <p><em>Ushbu maqolada maktabgacha tarbiya muassasalarida madaniy- gigiyenik malakalarni tarbiyalash – bolalar organizmining jismoniy rivojlanishida muhim vosita ekanligi yoritib berilgan. Shuningdek, maktabgacha ta’lim muassasalarida bolalarning hayoti muayyan tartibida o‘tishi, kun tartibi jismoniy tarbiyaning muhim sharti ekanligi ta’kidlab o‘tilgan. </em></p> A.T.Toshev, Q.Q.Qobiljonov, X.R.Shukurova Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1978 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR AQLIY RIVOJLANISHIDA O‘YIN FAOLIYATINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1804 <p>Maktabgacha yoshdagi bolaning psixologiyasi erta bosqichda. U atrofidagi dunyoga qiziqish bildira boshlaydi, ko'p savollar beradi. Rivojlanish xotiraga, aqlga, neyropsik tomonga, yashirin iste'dodlarga ta'sir qiladi. Agar ota-onalar xususiyatlarni o'rganishga muvaffaq bo'lishsa aqliy rivojlanish kırıntılar, keyin ular oilada uyg'unlikni o'rnatishi, chaqaloqni to'g'ri tarbiyalashi mumkin. Kichkintoy o'yin shakli ijtimoiy xulq-atvor normalarini o'rganadi, boshqalar bilan aloqa o'rnatadi.</p> Shaymardanova Munavvar Ruziyevna Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1804 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARIDA ERTALABKI GIMNASTIKA MASHG‘ULOTLARINING O‘RNI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1961 <p>Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim mussasalarida&nbsp; gimnastika mashg‘ulotlarni tashkil etish xaqida fikrlar bildirilgan.</p> Normatov Xasan Isroil o’gli Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1961 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ВНЕДРЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ СТУДЕНТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1993 <p>В данной статье рассматриваются вопросы внедрение оздоровительных технологий в учебном процессе студентов по физическому воспитанию. Основной смысл заключается в достижении возможно большего оздоровительного эффекта от занятий физической культурой.</p> Уткиров Нусрат Комилович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1993 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 O‘QUVCHILARNING JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHGA YO`NALTIRILGAN O‘QUV JARAYONINI LOYIHALASH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1944 <p>Bolalarning jismoniy tayyorgarlik darajasini va jismoniy rivojlanishini yaxshilashda gimnastikaning sog‘lomlashtiruvchi turlarini o‘rgatishda zamonaviy pedagogik texnalogiya uslublardan foydalanish zamon talabidir</p> Kurbanov Djurabek Ismatovch, Munirov Nurali. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1944 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 BOLALAR SPORTINI RIVOJLANTIRISH SOG‘LOM KELAJAK POYDEVORI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1976 <p>Ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida tub isloxotlar amalga oshirilayotgan hozirgi&nbsp; davrga&nbsp; kelib cog‘lom&nbsp; avlodni&nbsp; voyaga&nbsp; etkazishda&nbsp;&nbsp; sport&nbsp; va&nbsp; jismoniy&nbsp; tarbiya&nbsp; yoshlar&nbsp; hayotining&nbsp; ajralmas&nbsp; qismiga&nbsp; aylanib&nbsp; bormoqda. Mustaqil&nbsp; O‘zbekistonimizning&nbsp;&nbsp; kelajagi&nbsp; bo‘lgan&nbsp; yoshlarga&nbsp; keng&nbsp; imkoniyatlar,&nbsp; sharoitlar&nbsp; yaratib&nbsp; berish,&nbsp;&nbsp; ularga&nbsp;&nbsp; to‘g‘ri&nbsp; yo‘l&nbsp;&nbsp; ko‘rsatish,&nbsp;&nbsp; manaviyatli, jismoniy baquvvat&nbsp; qilib&nbsp; tarbiyalash&nbsp; bugungi kunning dolzarb muommolari hisoblanadi.</p> Ataxo’jayev Valixo’ja Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1976 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 6-SHO‘BA: MTT TARBIYALANUVCHILARINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY MASHG‘ULOTLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI IMKONIYATI CHEKLANGAN MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASHDA TABAQALASHTIRILGAN YONDASHUV https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1959 <p>Mazkur tezisda imkoniyati cheklangan maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalashda tabaqalashtirilgan yondashuv boʻyicha keng ma’lumotlar berilgan.</p> Murodov Farxat Muxmudjonovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1959 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ШАХМАТНИ ЎРГАТИШДА КОМПЬЮТЕР ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ КЎЛЛАШНИНГ ДИДАКТИК ЖИҲАТЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1991 <p>Мақолада бошланғич синф ўқувчиларни шахматга ўргатиш жараёнида компьютер технологияларини кўллашнинг дидактик жиҳатлари келтирилган. Шахмат дастурларининг узига хос дидактик жихатлари ўрганилган</p> М.Х.Тошев Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1991 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MILIY KURASHCHILARDI TEXNIK TAYYORGARLIGI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1942 <p>Ushbu maqolada kurashchilarni tayyorlash va ularga rahbarlik qilish jarayonining rivojlanish darajalari orasidagi optimal muvofiqlik, sportchilarni tayyorlash jarayonining ijtimoiy va biologik jihatlari bilan sport-texnika natijalarining o‘sish sur'ati orasidagi o‘zaro ta'sir tamoyillari haqida fikr yuritilgan.</p> d Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1942 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРДАН САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1974 <p>Мақолада ҳаракатли ўйинлар болалар боғчасидаги соғломлаштириш тадбирлари мажмуи болалар соғлигини муҳофаза қилиши ва мустаҳкамлаши, жисмонан тўлақонли ривожлантириши, турли ҳаракат&nbsp; фаолиятини ўстириши&nbsp; баён этилган.</p> Бобоева Зарифа Жаҳонқуловна, Бахшуллаева Малоҳат Бахтиёр қизи, Баймурадов Раджаб Сайфитдинович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1974 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 АНТИДОПИНГОВИЙ КОНТРОЛЬ – КАК ФАКТОР ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1957 <p>Поиски методов улучшения спортивной работоспособности, силы выносливости, повышения спортивного результата неразрывно связаны с историей спорта.</p> <p>Борьба за секунды, призовые места на пьедестале зачастую носят совсем неспортивный характер и сопутствуют употреблению допинга. Цена такой победы высока и сопряжена порой не только со здоровьем, но и с самой жизнью спортсмена. В истории есть немало примеров, связанных с применением сильнодействующих фармакологических препаратов, которые часто приводят к трагическим последствиям.</p> Мирзоулугбек Юсупов, С.С.Абдуева, Ш.Р. Рашидова Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1957 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 O’QUV-TARBIYA JARAYONINI LOYIHALASHTIRISHGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK YO’NALISHLARI VA UNING IJTIMOIY AHAMIYATI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1989 <p>Maqolada bo’lajak o’qituvchilarni kasbiy tayyorlash, ularni ijodiy faollikka undovchi shaxsga yo’naltirilgan o’quv-biluv muhitini to’g’ri tashkil eta olish hamda o’quvchilarning iqtidorlari, qiziqishlari, layoqatlarini aniq hisobga olgan holda mazkur jarayonni loyihalashtirish masalalari keng yoritilgan.&nbsp;</p> Ibragimov Alisher Karomatovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1989 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ В АДАПТИВНОМ ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1940 <p>В данной статье рассматриваются теоретические особенности процесса обучения двигательным действиям в адаптивном физическом воспитании</p> У.К.Турдыев Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1940 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MАKTАBGАCHА TА'LIM TАSHKILОTLАRIDА JISMОNIY TАRBIYА MАSHG’ULОTLАRINI TАSHKIL ETISHDА QО‘LLАNILАDIGАN TА'LIM MЕTОDLАRI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1972 <p>Mаqоlаdа Mаktаbgаchа tа'lim tаshkilоtlаridа jismоniy tаrbiyа mаshg’ulоtlаridа qо‘llаnilаdigаn tа’lim mеtоdlаri&nbsp; bоlаlаrdа hаrаkаt kо‘nikmаlаri, mаlаkаlаri vа jismоniy mаshqlаr hаqidаgi bilimlаrni shаkllаntirishdа muhim аhаmiyаtgа egа bо‘lgаn tа'lim bеrish&nbsp; jаrаyоnidа tа’limning zаmоnаviy&nbsp; usullаridаn&nbsp; keng fоydаlаnish tо`g`risidа&nbsp; fikr yuritilgаn</p> Nurullayev Abdurashid Ro’zimboyevich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1972 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1955 <p><em>В статье рассматривается значение метрологии&nbsp; в спорте, роли измерений в различных видах спорта и проблемы, связанные с измерениями, показаны&nbsp; количественные критерии оценки спортивного результата, технические новинки, которые позволяют совершенствовать измерение показателей подготовки студентов. Также рассматривается роль решений различных задач в управлении подготовки спортсменов</em></p> Чуллиев С.И, Миралиева А.К, И. Каримова Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1955 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВКАМИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1987 <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Аннотация:</strong> В статье рассматривается практическая методология управления системой многолетней спортивной подготовки юных и квалифицированных спортсменов. Сегодня успешность спортивной подготовки связана с теоретическим обоснованием и практическим воплощением ряда общенаучных подходов, среди которых следует выделить комплексный, метапредметный, программно-целевой, системный, структурно-функциональный, технологический подходы.</p> Рахмонов Музаффар Усмонбоевич Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1987 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ШАХМАТЫ» ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЯ ШАХМАТНЫХ ЗАДАЧ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1938 <p>В статье раскрывается роль шахматных задач в развитие творческих способностей школьников. Отмечается, что на основе дифференцированных шахматных задач и оптимальных их применений можно наблюдать рост шахматного мастерства как феномена развития креативного мышления.</p> Махмудов Абдулхалим Хамидович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1938 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 HARAKATLI O’YINLARNING MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR JISMONIY XUSUSUYATLARI RIVOJLANISHIGA TA’SIRI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1970 <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p> <p>Harakatli o’yinlar harakat qobiliyatlari kоmplеks rivojlantirish vazifasining amalga oshirilishini maksimal darajada ta’minlaydi, chunki ularning mazmuni harakat dasturlarini shakllantirish va almashtirishga yo’naltirilgan.</p> Jo‘raqulova E‘zoza Erkin qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1970 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 БОШЛАНҒИЧ СИНФЛАРДА АМАЛИЙ ГИМНАСТИКА ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1953 <p><em>Ушбу тезисда бошланғич синфларда амалий гимнастика </em></p> <p><em>жисмоний сифатларини ривожлантириш самарадорлиги, дарс машғулотларида амалга </em></p> <p><em>ошириш тўғрисида фикр мулоҳазалар келтирилган</em></p> Хасанов Р.А. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1953 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MUSTAQIL TA’LIM SAMARADORLIGIDA TALABALAR UCHUN MOʻLJALLANGAN KUN TARTIBI VA SPORTNING ROLI. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1985 <p>Maqolada oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishda, shuningdek, tahliliy tafakkuri rivojlangan, ijodkor, raqobatbardosh zamonaviy kadrlarni yetishtirishda toʻgʻri yoʻlga qoʻyilgan mustaqil ta’lim va bu jarayonda kun tartibi hamda sportning muhim ahamiyati toʻgʻrisida soʻz boradi.</p> Toʻrayev Shuxratjon Farmonovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1985 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 JISMONIY MADANIYAT VA SPORT FANI O‘QITUVCHILARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1812 <p>Ushbu maqolada jismoniy madaniyat va sport fani o‘qituvchilarda kasbiy kommunikativ kompetentlilik kompetensiyaviy yondashuv haqida fikr yuritilgan.</p> Musayev Otabek Qudratovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1812 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGA TAYYORLOV GURUHI YOSHDAGI IMKONIYATI CHEKLANGAN (TIFLO) BOLALARNING JISMONIY TARBIYASI. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1968 <p>Ushbu maqolada imkoniyati cheklangan maktabgacha ta’lim tashkilotidagi tarbiyalanuvchilar uchun jismoniy tarbiya darslarining samaradorligi. Tadqiqotimiz davomida ishlab chiqilgan mashqlar majmuasi asosida bolalarning jismoniy holatining yaxshilanishi. Ota onalar bilan olib borilgan anketa so’rovnomalari hamda tadqiqotimiz davomida imkoniyati cheklangan bolalarning harakat deprivatsiyasiga ta’sir qiluvchi sabablarining tahlili haqida</p> Kamardinova Shaxlo Baxtiyor qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1968 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНЫХ БОКСЕРОВ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1951 <p>В статье рассматривается вопрос изменений показателей физической подготовленности юных боксеров 9-11лет. В исследовании приняли участие 45 мальчиков 9-11 лет, занимающихся подготовительной группы. Полученные данные позволяют утверждать, что во всех возрастных группах уровень показателей физической подготовленности оценивается как средний. Результаты показателей физической подготовленности 9-летних боксеров равняется 4,10 балла, 10-летних - 4,44 балла, 11-летних - 4,5 балла, что позволяет утверждать о высокой эффективности данного раздела подготовки спортсменов.&nbsp;</p> Курбанов Кудрат Кулдашевич Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1951 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 OʻRTA MASOFAGA YUGURUVCHILAR SPORT FORMASINI MUSOBAQALAR DAVRIDA BARQAROR USHLAB TURISHDA MASHGʻULOT MIKROSIKLLARINI REJALASHTIRISH XUSUSIYATLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1983 <p>Mazkur tezisda oʻrta masofaga yuguruvchilar sport formasini yillik tayyorgarlik mashgʻulotlarining musobaqalar davrida barqaror ushlab turishda, mikrosikllarni rejalashtirishning oʻziga xos yondashuvi boʻyicha ma’lumotlar berilgan.</p> Qurbonov Xurshid Xolliyevich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1983 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARI NUTQ O‘STIRISH MASHG‘ULOTLARIDA BOLALARNI MUSTAQIL FIKRLASHGA O‘RGATISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1810 <p>Hozirgi kunda maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining nutqini rivojlantirishga oid talablar qo‘yilmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishning asosiy vazifalaridan biri ona tilining har bir yosh bosqichi uchun belgilangan normalari va qoidalarini o‘zlashtirilishi hamda uning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirishdan iboratdir. Qayd etish lozimki, bir xil yoshdagi bolalarning nutqiy darajasi birbiridan mutlaqo farq qilishi mumkin</p> Kodirova Muyassar Eshmamat Qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1810 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 ОИЛАЛАРДА МАЪНАВИЙ-АХЛОҚИЙ МУҲИТНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ-МЕЪЁРИЙ АСОСЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1966 <p>Ўзбекистонда барча фуқаролар оилавий муносабатларда тенг ҳуқуқларга эгадирлар. Никоҳ тузиш чоғида жинси, ирқи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеи ҳамда бошқа ҳолатларга қараб, ҳуқуқларни муайян тарзда бевосита ёки билвосита чеклашга, бевосита ёки билвосита афзалликлар белгилашга ҳамда оилавий муносабатларга аралашишга йўл қўйилмайди.</p> Рашидов Хуршид Каримович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1966 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ERKIN KURASH BO'YICHA MURABBIYLARNING KASBIY KOMPETENTSIYALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1998 <p>Ushbu maqolada erkin kurash bo‘yicha murabbiylarning nazariy bilimlarini, amaliy ko‘nikma va malakalarini sport mashg‘ulotlari jarayonida qo‘llash usullari va usullari haqida ma’lumotlar berilgan.</p> Yarashev Jamshid Razzoqovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1998 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 YENGIL ATLETIKA SPORT TO‘GARAKLARIDA MASHG‘ULOT OLIB BORAYOTGAN 3 SINF QIZLARINING JISMONIY TAYORGARLIK DINAMIKASI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1949 <p>O‘tkazilgan tadqiqot ishida yengil atletika sport to‘garaklarida muntazam ravishda mashg’ulotlar olib borayotgan 3 sinf qizlarining jismoniy tayorgarlik jarayonlari hamda jismoniy sifat darajalarining shakillanib borishi, jismoniy tayorgarlik tizimlari, jismoniy sifat ko‘rsatkichlari, tayorgarlik dinamikasi o‘rganiladi.</p> Abdullayev Mehridddin Junaydulloyevich, Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1949 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИ ЎТКАЗИШ МЕТОДИКАСИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1981 <p>Ушбу тезисда мактабгача таълим муассасаларида миллий ва ҳаракатли ўйинларни ўтказиш методикаси тўғрисида фикрлар келтирилган.</p> Саидмуродова Гавҳар Наврўзовна Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1981 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 XALQ OG’ZAKI IJODI ORQALI BOLALARDA MILLIY QADRIYATLARNI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI (KATTA GURUH MISOLIDA) https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1808 <p>Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi.</p> A’zamova Nargiza Ne’mat Qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1808 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA’LIM TIZIMIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORT MASHG’ULOTLARINI TASHKIL QILISH VA O’TKAZISHNING AHAMIYATI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1964 <p>Ushbu maqolada Maktabgacha ta’lim tizimida jismoniy tarbiya va sport mashg’ulotlarini tashkil qilish va o’tkazishning&nbsp; ahamiyati yoritib berilgan, shuningdek, jismoniy tarbiya soatining maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilari uchun qanchalik foydali va samarali ekanligi alohida ta’kidlab o’tilgan.</p> Sadriddinova Dilobar Husniddin qizi,Rahimova Jamila Rustam qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1964 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1996 <p>В данной статье рассмотрено целенаправленный процесс формирования у человека эстетического отношения к действительности</p> Я.З.Файзиев, М.Юсупова Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1996 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТСМЕНОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ В ХОККЕЕ НА ТРАВЕ С ИХ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1947 <p><em>В работе исследованы взаимосвязи между технико-тактическими показателями и уровнем физического развития спортсменов в хоккее на траве.&nbsp; Установлены статически достоверные взаимосвязи между тотальными размерами тела, показателями физической работоспособности, аэробных возможностей организма игроков хоккее на траве с показателям. специальной физической подготовленности и технико-тактической деятельностью спортсменов в хоккее на траве.&nbsp; <strong>&nbsp;</strong></em></p> Сафарова Д.Д., Аъзамов Р.М Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1947 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЖИСМОНИЙ МАШҚЛАР - БОЛАЛАРНИНГ ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА САМАРАЛИ ВОСИТА https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1979 <p>Қадимги юнонлар давридан бери жисмоний фаолият интеллектуал қобилиятлар билан боғлиқ деган эътиқод мавжуд. Бироқ, болаларда жисмоний машқлар ва ақлий функция ўртасидаги муносабатлар нисбатан яқин вақтгача тизимли равишда баҳоланмаган. <u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">Киркендалл </a></u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">т</a>омонидан тақдим этилган тарихий шарҳ<u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57"> (1986) </a></u><a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2748863/#R57">н</a>има учун бундай бўлганига ойдинлик киритади. Унинг 1985 йилгача чоп этилган тадқиқотларини кўриб чиқиши шуни кўрсатдики, жисмоний фаолиятнинг психологик фойдалари бўйича бир қатор тадқиқотлар 1950 ва 1960 йилларда ўтказилган.</p> Мухитдинова Нигора Махриддиновна Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1979 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 KATTA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA JISMONIY MADANIYAT YORDAMIDA HISSIY BARQARORLIKNI RIVOJLANTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1806 <p>Maktabgacha yosh - bu bolaning keng ijtimoiy dunyoga faol kirishi, kattalar va tengdoshlar bilan turli xil munosabatlar o'rnatish, insonparvarlik tuyg'ularini uyg'otish davri. Asosiy vazifa - bolaning hissiy rivojlanishiga to'g'ri yo'nalish berish, uning qalbida insoniy tuyg'ularni uyg'otish, hamkorlikka intilish va ijobiy o'zini o'zi tasdiqlash. Bolalarni faol hayot tarzi, kommunikativ, faol, izlanuvchan, tashabbuskor qilib tarbiyalash kerak. Shu sababli, bugungi kunda bolalarning hissiy va shaxsiy rivojlanishi muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib bormoqda.</p> Qulboboyeva Maxbuba Xusanovna Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1806 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 BOSHLANG‘ICH SINF JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA SOG’LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1962 <p>O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev rahbarligida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash va jamiyatda o‘qituvchining maqomi va nufuzini oshirish chora-tadbirlari mavzusida bo‘lib o‘tgan videoselektor majlisida maktab ta’limini rivojlantirish buyuk umummilliy maqsadga va umumxalq harakatiga aylanishi, ustozlarga yuksak hurmat – ehtirom ko‘rsatishi jamiyatimizda oliy qadriyat darajasiga ko‘tarishi zarur ekanligi belgilandi.&nbsp;</p> Sh.I.Davronov Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1962 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1994 <p>В данной статье рассматривается внедрение здорового образа жизни, актуальность технологии проектирования, виды проектов, организация проекта, реализация, презентация и выводы</p> Тураев Махмуд Мухамедович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1994 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 YOSH FUTBOLCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1945 <p>Bugungi kunda futbol sport turining kun sayin rivojlanishi, jismonan baquvvat va iste’dodli o‘yinchilarni tayyorlab berishni taqozo etmoqda. Bolalar va o‘smirlar sport maktablari hamda futbol yo‘nalishidagi maktab – internatlar nizomida ko‘rsatib o‘tilganidek, iste’dodli va umidli futbolchilarni tarbiyalash bugun o‘quv mashg‘ulot jarayoni davomida olib boriladi.</p> Saidov Umid Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1945 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 SOG‘LOM BOLA – SOG‘LOM OILA MEVASI, BUGUNIMIZ SAODATI, KELAJAGIMIZNING KAFOLATI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1977 <p>Insonni har tomonlama barkamol etib tarbiyalash xalqimizning azaliy orzusi bo‘lib, ajdodlarimiz ma’rifat, ma’naviyat va madaniyatni yosh avlodga singdirish, o‘rgatish usullarini komillikka etaklash yo‘llari, tamoyillarini muttasil izlab kelganlar.</p> Xudoyberganov Nodirjon Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1977 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR FUNKSIONAL TIZIMLARNI SHAKLLANTIRISH VA HARAKATLANISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH XUSUSIYATLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1960 <p>Ushbu maqolada&nbsp; maktabgacha yoshdagi bolalarning oʻziga xos xususiyatlari oʻrganilib, tahlil qilindi hamda harakat qobiliyati rivojlantirilib, nazariy tahlil va amaliy tajriba haqida ma’lumotlar berildi.</p> Bobomurodov Abdurafik Egamurodovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1960 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 БЎЛАЖАК ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ АХБОРОТ- КОММУНИКАЦИОН ВОСИТАЛАР АСОСИДА СПОРТ КОУЧИНГИГА ТАЙЁРЛАШ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1992 <p><em>Мақолада бўлажак &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; жисмоний &nbsp;&nbsp;&nbsp; тарбия ўқитувчиларини ахборот-</em></p> <p><em>коммуникацион воситалар асосида спорт коучингига тайёрлаш масалалари ўз аксини топган. Муаллиф унда бўлажак жисмоний тарбия ўқитувчиларини келгусидаги&nbsp; касбий фаолиятини ташкил этишда коучинг стратегиялари кўп жиҳатдан ахборот-коммуникация воситаларига ҳам боғлиқлигини ўқтиради. </em></p> Ахмедова Сарвиноз Азатовна Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1992 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ К ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1943 <p>В статье рассматриваются способы подготовки спортсменов к игре, виды соревнований и особенности подготовки игроков</p> Kurbanov Djurabek Ismatovch, Munirov Nurali. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1943 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ВОСПИТАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ЧЕЛОВЕКА В «КАБУСНАМЕ» https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1975 <p>в данной статье&nbsp; рассматривается&nbsp; вопросы развития&nbsp; морально- нравственных&nbsp; качеств у молодёжи&nbsp; в процессе&nbsp; изучения&nbsp; «Кабуснаме» Кайковуса.<strong>&nbsp;&nbsp; </strong></p> Г.Я.Гревцева,Л.С. Элибаева. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1975 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 O‘ZBEKISTON OLIMPIYA HARAKATIDA PEDAGOGIK FAOLIYATNING ASOSIY YO‘NALISHLARI, MAQSAD VA VAZIFALARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1958 <p>Maqolada O‘zbekiston olimpiya harakatida pedagogik faoliyatning asosiy yo‘nalishlari, maqsad va vazifalari yoritilgan.</p> Mambetov Bayram Jaksimuratovich, Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1958 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 INTEGRAL TAYYORGARLIKNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA NAZORAT QILISH USULLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1990 <p>Maqolada sportchilarni tayyorlash tizimida integral tayyorgarlik turini ahamiyati va uni sportchilarni turli darajadagi musobaqalarda samarali qatnashishidagi o’rni haqida yozilgan. Shuningdek, integral tayyorgarlikning samaradorligini oshiruvchi usul va vositalar keng yoritilgan</p> Q. A.Abdujalilova Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1990 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 БАДИИЙ ГИМНАСТИКАНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ТУТГАН ЎРНИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1941 <p>Ушбу тезисда бадиий гимнастикани Ўзбекситонда тутган ўрни ва Ўзбекистонлик бадий гимнастикачиларни жаҳон ареналарда эришаётган ютуқлари тўғрисида маълумотлар келтириб ўтилган.</p> Я.З.Файзиев, С.С.Бозорова Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1941 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРНИ РИВОЖЛАНИШИДА ЖИСМОНИЙ МАШҒУЛОТЛАРНИНГ ЎРНИ. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1973 <p>Мақолада мактабгача ёшдаги болаларда жисмоний тарбия&nbsp; ва оммавий спорт ишларини ташкил қилиш&nbsp; томонлари асосланган ҳолатда очиб берилган.</p> Гулбоев Акбар Тўхтаевич Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1973 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЮНОН-РУМ КУРАШИ ТАРИХИ ВА ЎЗБЕКИСТОНДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ЖИҲАТЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1956 <p>Мақолада юнон-рум курашининг жаҳонда, жумладан, Ўзбекистонда ривожланиши тарихига бағишланган бўлиб, унда бу кураш турининг қоидалари&nbsp; қисқача баён этгилган. Шунингдек, мақолада юнон-рум курашини Ўзбекистонда янада оммалаштириш муаммолари кўрсатиб ўтилган.</p> Ярашев Жамшид Раззоқович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1956 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА СПОРТ БЎЙИЧА ТРЕНЕРЛАРНИНГ МАЛАКАСИНИ ОШИРИШ ТИЗИМИНИНГ ҚИСҚАЧА ТАҲЛИЛИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1988 <p>В данном тезисе рассмотрены учебные программы, системы и порядки прохождения повышения квалификации тренерами по спорту в зарубежных государствах. Проанализированы учебные программы некоторых международных федераций по видам спорта, а также организации, которые осуществляют повышение квалификации тренеров по спорту.&nbsp;</p> Б.Б.Ибрагимов Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1988 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1939 <p>В данной статье рассматриваются Физиологические основы здорового образа жизни, который является физиологической основой физического и психического благополучия.</p> Ё.Х.Мустафаев Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1939 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA YOSHDAGI BОLALARDA JISMОNIY SIFATLARNI TARBIYALASH ХUSUSIYATLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1971 <p>&nbsp;</p> <p>Ma‘lumki bоlaga tug’ilganidayoq, uning rivоjlanish va shakllanishi irsiy dasturlari tоmоnidan jоylashtirilgan jismоniy imkоniyatlarning tеgishli yig’indisi atо etilgan bo’ladi. Rivojlanish jarayonida оrganizm tuzilmalarining biоlоgik&nbsp; yetilishi davоmida shaхsiy imkоniyatlar rivоjlanib, insоnning har-хil jismоniy хususiyatlarini bеlgilaydi.&nbsp;</p> Raximova Gulhayo Ziyodulla qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1971 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 YOSH VОLЕYBОLCHILАRNING HАRАKАTLАNISH SIFАTLАRINI RIVОJLАNTIRISH https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1954 <p><em>Mа</em><em>qо</em><em>lа</em><em>dа</em><em> yosh vо</em><em>lе</em><em>ybо</em><em>lchilа</em><em>rning bо</em><em>shlа</em><em>ng’ich tа</em><em>yyorgа</em><em>rlik bо</em><em>sqichidа</em><em> hа</em><em>rа</em><em>kа</em><em>t tа</em><em>yyorgа</em><em>rligi ko’rsа</em><em>tkichlа</em><em>rini rivо</em><em>jlа</em><em>ntirish mа</em><em>qsа</em><em>dlа</em><em>ri yo’lidа</em><em> spо</em><em>rtchining harakat tа</em><em>yyorgа</em><em>rligini tа</em><em>kо</em><em>millа</em><em>shtirishgа</em><em> mo’ljа</em><em>llа</em><em>ngа</em><em>n iх</em><em>tisо</em><em>slа</em><em>shtirilgа</em><em>n mа</em><em>shqlа</em><em>r&nbsp; mа</em><em>jmuа</em><em>sidа</em><em>n fо</em><em>ydа</em><em>lа</em><em>nish</em> <em>sа</em><em>mа</em><em>rа</em><em>dо</em><em>rligini pе</em><em>dа</em><em>gо</em><em>gik tа</em><em>jribа</em><em> o’tkа</em><em>zish yo’li bilа</em><em>n а</em><em>niqlа</em><em>sh mа</em><em>qsа</em><em>didа</em><em> o’tkа</em><em>zilgа</em><em>n pе</em><em>dа</em><em>gо</em><em>gik tа</em><em>jribа</em><em> mа</em><em>’lumо</em><em>tlа</em><em>ri, ulа</em><em>rning stа</em><em>tistik ха</em><em>rа</em><em>ktе</em><em>ristikа</em><em>lа</em><em>ri hа</em><em>mdа</em><em> mа</em><em>zkur nа</em><em>tijа</em><em>lа</em><em>r а</em><em>rifmе</em><em>tik qiymа</em><em>tlа</em><em>rini tа</em><em>jribа</em><em> dа</em><em>vо</em><em>midа</em><em> o’zgа</em><em>rishining stа</em><em>tistik ishо</em><em>nchliligini bа</em><em>hо</em><em>lа</em><em>sh nа</em><em>tijа</em><em>lа</em><em>ri kе</em><em>ltirilgа</em><em>n.&nbsp;</em></p> d Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1954 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MASOFAVIY TA’LIM OLAYOTGAN TALABALARDA SOGʻLOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH HAMDA SPORTGA JALB QILISH ORQALI TA’LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISH. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1986 <p><em>Maqolada oliy ta’limda ta’lim sifatini oshirishda, toʻgʻri tashkillashtirilgan masofaviy ta’lim va bu jarayonda talabalarda sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning ahamiyati toʻgʻrisida soʻz boradi. </em></p> Toʻrayev Shuxratjon Farmonovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1986 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 ЎҚУВЧИ-ЁШЛАР ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ХАЛҚ МИЛЛИЙ ЎЙИНЛАРИНИНГ ЎРНИ. https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1927 <p>Мақолада&nbsp; таълим тизимида миллий ҳаракатли ўйинлардан фойдаланиш муҳим педагогик аҳамият касб этиши таъкидланган. Чунки миллий ҳаракатли ўйинлар ўқувчи салаоматлигини мустаҳкамлайди, чидамлилик, чаққонлик, тезкорлик каби сифатларни ривожлантиради ва булар ўз навбатида фуқарода ижтимоий фаоллик хислатларини таркиб топтиришга хизмат қилади.&nbsp;&nbsp;</p> Бахшуллаева Малоҳат Бахтиёр қизи, Бобоева Зарифа Жаҳонқуловна, Баймурадов Раджаб Сайфитдинович Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1927 Пн, 21 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA TA’LIM MUASSASALARDA ERTALABKI BADANTARBIYA MASHQLARINING ASOSIY SHAKLLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1969 <p>Ertalabki badantarbiya mashqlarining sog‘lomlashtiruvchi turlari bu maktabgacha ta’lim muassasalar tarbiyalanuvchilari ertalabki badan tarbiya mashqlarini o‘z ichiga oladi. Ertalabki badantarbiyamashqlarining bu turlari shug‘ullanuvchilarni har tomonlama jismoniy kamolotga yetkazish, salomatligini mustahkamlash va harakat funksiyalarini takomillashtirish maqsadida qo‘llaniladi.</p> Erkinxojaeva Gulnoza Eldorxoja qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1969 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 БОКСЧИЛАРНИ ТЕЗКОР-КУЧ ЖИСМОНИЙ СИФАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎЛЛАРИ (14-15 ЁШ МИСОЛИДА) https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1952 <p>Ушбу мақолада 14-15 ёшли боксчиларда тезкор куч сифатларини ривожлантириш масаласи кўриб чиқилган</p> Кадиров Р.Х, Тураев Сунатилло Амриллоевич Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1952 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 YOSH FUTBOLCHILAR O’QUV MASHG’ULOTLARINI OPTIMALLASHTIRISH METODIKASI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1984 <p><em>Mazkur maqolada olimpia zaxiralari bolalar-o’smirlar sport maktablarida shug’ullanuvchi 14 va 15 yoshli futbolchilarni tezlik, tezlik kuch va chidamkorlilik kabi jismoniy sifatlarini rivojlanishi hamda ularning mashg’ulot yuklamalarini optimallashtirish metodikasi ilmiy jihatdan yoritilgan. </em></p> Mo’minov Feruzjon Ilxomovich Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1984 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI RIVOJLANTIRISHDA BADIIY ADABIYOTNING O'RNI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1811 <p>Boshlang‘ich sinfga qadam qo‘ygan bolaning o'rtacha so'z boyligi taxminan 5000 so'zni tashkil qiladi [1]. Bu shuni anglatadiki, bir yoshdan besh yoshgacha bo'lgan bolalar har kuni (o'rtacha) taxminan 3,5 so'zni o'rganishadi. Buni amalga oshirish uchun bolalar nutqiga rivojlantirishga e’tibor qaratish kerak. Bolalar nafaqat ko'p eshitishlari, balki nimani tinglashlari ham muhimdir.&nbsp;</p> Mamadiyeva Zilola Shavkat qizi Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1811 Чт, 24 ноя 2022 00:00:00 +0300 ШАХМАТНИ ИНДИВИДУАЛ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ИЖОДИЙ ҚОБИЛИЯТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1967 <p>Мазкур мақолада бошланғич синф ўқувчиларини шахматга ўргатишда шу соҳага оид Ўзбекистон Республикасини ҳуқуқий асослари ўқувчиларни шахмат ўрганиш орқали мантиқий фикрлаш қобилияти ӯсади ҳамда шахсий сифатлари шакллантирилади. Шахмат ўйинларидан фойдаланиш орқали уларнинг диққати, ақл-идроки, тафаккури, хотираси ва мантиқий фикрлаш малакаси ўсади. Шу билан бирга шахматнинг бугунги ривожланиш тенденциялари, уни оммалашган спорт тури сифатида эмас, балки мамлакат аҳолиси, айниқса, ёшларни интеллектуал салоҳиятини оширувчи, мустақил фикрлаш қобилиятини ва эркин қарор қабул қилиш кўникмаларини, Ватанга садоқат туйғуларини шакллантирувчи ноёб восита сифатида талқин этилган.</p> А.Т.Тошев Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1967 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 VOLEYBOL O‘YINIDA MAXSUS JISMONIY SIFATLARNI TARBIYALASH USULLARI https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1950 <p>Maqolada&nbsp;&nbsp; voleybol o‘yinida sportchilarning&nbsp; maxsus jismoniy sifatlarni tarbiyalash usullari&nbsp; jismoniy tayyorgarlik umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik jarayonlaridan iborat bo‘lib, muvofiq sport turining xususiyatiga mos ravishda tashkil qilinishi taqazo etadi.</p> A.Q.Cho‘liyev. Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1950 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300 МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ҲАРАКАТЛИ ЎЙИНЛАРНИНГ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1982 <p>Мазкур мақолада мактабгача таълим муассасаларида ҳаракатли ўйинлар орқали болаларни жисмоний сифатларни ривожлантириш ҳамда тарбия аҳамияти ёритиб берилган.&nbsp;</p> Қиличева Гулчеҳра Бахром қизи Copyright (c) 2022 Научно-практическая конференция https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/1982 Вс, 27 ноя 2022 00:00:00 +0300