RAQAMLI TA’LIM SHAROITIDA BOSHLANG‘ICH SINF O‘QUVCHILARIDA TANQIDIY TAFAKKURNI SHAKLLANTIRISHNING MUHIM JIHATLARI

DOI: 10.53885/edinres.2021.22.42.017 Akramova G.R., Boshlang’ich ta’lim nazariyasi kafedrasi dotsenti, p.f.n, BuxDU

Авторы

  • G.R Akramova

Ключевые слова:

Raqamli texnologiya, insoniyatning yashash tarzi

Аннотация

Raqamli texnologiyalarning hayotimizga shiddat bilan kirib kelishi insoniyatning yashash tarzi, sharoitini butunlay yangicha darajada o‘zgartirib yubormoqda. Ulardan ham kundalik ishlarida ham ishlab chiqarishda foydalanish insoniyatni to‘rtinchi sanoat inqilobiga olib keldi. Raqamli inqilobga asoslangan bu sanoat inqilobi aqlli tizimlar tomonidan boshqariluvchi avtomatlashtirilgan ishlab chiqarishga butunlay o‘tish deganidir.

Опубликован

2022-06-26