25. JAMOL KAMOL G'AZALLARIDA O'ZBEK MUMTOZ SHE’RIYATIGA XOS AN’ANAVIY METAFORIK OBRAZLAR TIZIMI

DOI: 10.53885/edinres.2021.71.11.026 Akramova S.R ., BuxDU o’qituvchisi

Авторы

  • Akramova S.R .

Ключевые слова:

J.Kamol, ijod, g'azal

Аннотация

Bizga ma'lumki, o'zbek mumtoz she'riyatida o'ziga xos an'anaviy poetik obrazlar tizimi mavjud. Jamol Kamol g'azallarini kuzatadigan bo'lsak, undagi obrazlar ham an'anaviylik kasb etadi. Mumtoz she'riyatda oy, yulduz, quyosh timsollari ma'shuqa va oshiq obrazini ifodalab kelsa, J.Kamol ijodiga mansub g'azallarda ham ayni shu holatni ko'rish mumkin.

Опубликован

2021-09-26