O‘QUVCHILARNI ESTETIK RUHDA TARBIYALASH MEXANIZMLARI

Nabiyeva Farog’at Mahmudovna, Choʻliyeva Nodira Safarmurotovna, Buxoro davlat universiteti, pedagogika va psixologiya yo‘nalishi 2-bosqich magistrlari

Авторы

  • Nabiyeva Farog’at Mahmudovna, Choʻliyeva Nodira Safarmurotovna

Аннотация

Maqolada o‘quvchilarni estetik ruhda tarbiyalash mexanizmlari xususida fikr
yuritiladi. nson tabiatan go‘zallikka intiladi. Axloq, dunyoqarash, estetik ruh tushunchalari
tavsiflangan. O‘quvchi-yoshlarni estetik ruhda tarbiyalash yo‘llari keltirilgan.

Библиографические ссылки

Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob halqimiz bilan birga quramiz. –Toshkent:O‘zbekiston, 2017.-488 bet.

Abdullayeva Sh.A. Hamkorlik pedagogikasi.-Toshkent: fan va axborot texnologiyalari, 2017.-178 bet

Загрузки

Опубликован

2022-10-31