LEKSIK-SEMANTIK SATH VA UNING BIRLIGI MASALALARI TALQINI

DOI: https://doi.org/10.53885/edinres.2022.83.76.007 Begimova Gulshoda Jahon qizi Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, xorijiy tillar kafedrasi o’qituvchisi

Авторы

  • Бегимова Гулшода Жахон кизи

Аннотация

Hozirgi davr tilshunoslik fanining taraqqiyoti natijasida undagi atama va tushunchalar ham ancha ko‘paydi hamda ularni ishlatishda har xillik vujudga keldi. Til insoniyat jamiyatida eng muhim aloqa quroli bo‘lib, jamiyat tomonidan yaratilgan va unga xizmat qiladi. Shuning uchun ham tilni o‘rganadigan tilshunoslik fani ijtimoiy fanlar: falsafa, psixologiya, tarix va boshqalar qatoriga kiradi. Til — fikr ifodalash quroli. Fikr esa mantiqda o‘rganiladi. Maqolada shu kabi xodisalar o‘rganishga xarakat qilingan va tilning turli sathlari o‘rtasidagi munosabatlar tadqiq qilingan. Asosiy e’tibor esa tilning leksik sathiga qaratilgan. Darhaqiqat, tilshunoslikda mavjud bo‘lgan har bir nazariya, avvalo tilni qanday tushunishga asoslanadi. Tilni qanday tushunish til haqidagi nazariyani yaratishda ahamiyati katta.

Библиографические ссылки

Abduazizov A. A. “Hozirgi zamon ingliz tili nazariy fonetikasi”. Toshkent, 1986. 60-63

betlar

Azizov O. A. Tilshunoslikka kirish. Toshkent. 1963.

Buronov J. B. Ingliz va uzbek tillari kiyosiy grammatikasi. Toshkent, 1973. 144-bet

Buranov Dj. B., Yusupov U. K., Iriskulov M. T., Sadikov A. S. Grammaticheskie

strukturi angliyskogo, uzbekskogo i russkogoyazikov. Tashkent, 1986. 70-bet

Karimov Sh. K. «Tilshunoslikka kirish» kursidan praktikum. T., 1987. 14-bet

Kuchqortoev I., Kuchqortoeva R. «Tilshunoslikka kirish». T.,1976. 166-b

Kuchqortoeva R. «Tilshunoslikka kirish» kursidan maishlar. T., 154-b 1989.

Mirzaev M., Usmonov S., Rasulov I. Uzbek tili. Toshkent, 1978. 125-b

www.ziyonet.uz

www.wikipidea.com

Загрузки

Опубликован

2022-09-27