ZAMONAVIY TA`LIM SHAROITIDA OTM TALABALARIDA MAS`ULIYAT KO`NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI O`RNI (MASOFAVIY TA`LIM MISOLIIDA)

G’ulomov Jasur Baxodirovich, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrasi o‘qituvchisi

Авторы

  • Гуламов Жасур Баходирович

Аннотация

Maqolada zamonaviy ta`lim sharoitida, masofaviy ta`lim
jarayonida oliy ta`lim muassasalari talabalarida mas’uliyat ko`nikmalarini
shakllantirishda innovatsion texnologiyalarning to`g`ri qo`llanikishi tahlil qilinadi.
Talabalarda mas’uliyat ko`nikmalarini rivojlantirish muammosini hal qilish uchun
nazariy shartlarning mavjudligi yo’llari o’rganiladi. Bugungi masofaviy ta`lim
sharoitida, auditoriyadan tashqarida talabalarning mustaqil ishlash ko`nikmalarini
shakllantirish va rivojlantirishning aniq vositalari va shartlari o’rganiladi.

Библиографические ссылки

Oʼquvchilarda oʼquv faoliyatiga masʼuliyat hissini tarbiyalash (Oilada va sinfdan tashqari vaqtlarda) //Tuzuvchilar: M.Sh.Аllamuratova, G.Joʼraboeva. – T.:OʼzPFITI, 1990. – 37 b.

«Вышенский паломник». Журнал религиозного объединения «Благотворитель» во имя святителя Феофана, Затворника Вышенского. — Рязань, июль 1996.

Baranovskaya L.A. Формирование ответственности у студентов в процессе учебной деятельности // f.n. dissert. 2002 y.

Прядин В.П. Комплексное исследование ответственности как системного качества личности. Psixol. f.d. dissertatsiyasi avtoreferati. – Новосибирск: Ural davlat pedagogika universiteti, 1999. – B. 41.

Safayev N.S., Butayeva U.A. Shaxs etukligining psixologik mezonlari. / “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnal, Т., 2017 y., 4-son.

Загрузки

Опубликован

2022-11-12