TURKISTON MAKTABLARINING TASHKIL ETILISHIDA JADIDCHILIK HARAKATI, XOTIN-QIZLAR TA`LIMI AHAMIYATI (XIX ASR IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLARI)

Nazarov Alisher Abdisamadovich, O`zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

Авторы

  • Назаров Алишер Абдисамадович

Аннотация

Ushbu maqola XIX asr ikkinchi yarmi – XX asr boshlaridagi milliytaraqqiyparvarlik harakati tarixiga oydinlik kiritadi va bu harakatning jadidchilik oqimi bilan aloqalarini yoritib beradi. Chuningdek maqolada jadidchilik tarixi
va uning ma’rifatparvarlikdan mustaqillikka o‘tish g`oyasining amaliy ahamiyati
tahlil qilinadi. Jadidlar boshidanoq musulmon diniy maktablarining an’anaviy
ta’lim tizimini isloh qilish, xotin-qizlar ta’limi, oila masalasi, yangi uslubdagi
maktablar, nashriyot, teatr, ijtimoiy, siyosiy va madaniy muassasalar tashkil etishni
maqsad qilgan edilar. Ular ayniqsa o`lkada xotin-qizlar ta`limini tubdan isloh
qilish g`oyasini ilgari surdilar va amalda qo`lladilar. Mazkur jarayonning xorij
olimlari tomonidan o`rganilishi natijalari izohi keltiriladi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 24 maydagi “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2995 – sonli Qarori.

Ayni, Sadriddin. 1963. “Bukhara Inqilabi Tarikhi Uchun Materiallar” (Materials for the 206 TIMUR KOCAOGLU history of Bukharan revolution). In Asarlar, 1: 3–260. Tashkent: OzSSR Davlat Badiiy Nashriyati.

d’Encausse, Hèléne Carrère. 1988. Islam and the Russian Empire: Reform and Revolution in Central Asia. Trans. Quintin Hoare. Berkeley: University of California

Press (French original: Reforme et revolution chez les Musulmans de l’empire russ. Paris: Presses de la Foundation nationale des Sciences Politiques, 1966).

Khalid, Adeeb. 1998. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley: University of California Press.

Allworth, Edward. 1990. The Modern Uzbeks: From the Fourteenth Century to the Present. A Cultural History. Stanford, Calif.: Hoover Institution Press.

Kocaoglu, Timur. 2001. Reform Movements and Revolutions in Turkistan.

Haarlem, Netherlands: SOTA.

Lazzerini, Edward. 1973. “Ismail Bey Gaspirinskii and Muslim Modernism in Russia, 1878–1914.” Ph.D. diss., University of Washington, 237-p.

Khalid, Adeeb. 2007. Islam after Communism: Religion and Politics in Central Asia. Berkeley: University of California Press.

Sadiy. A. Xotin-qizlar maorifi. Turkiston. 1922 7 okt.

Fitrat. A. Hindistonda bir farangi ila buxoroli mudarrisning jaded maktablari xususida qilg’an munozarasi. Sharq yulduzi. 1997. №6,130-bet.

Загрузки

Опубликован

2022-11-12