O’SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G’AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI

Djalolova Mohinur Abdusattor qizi, Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg’ona davlat universiteti psixologiya kafedrasi o’qituvchilari

Авторы

  • Джалолова Мохинур Абдусатторовна, Мамажонова Шохиста Камоловна

Аннотация

maqolada o’smirlik xulqida ro’y beradigan namoyishkorlik ,
g’ayratlilik xususiyatlari ularning ijtimioy – psixologik omillarga bog’liq ekanligi ,
bu davrning o’ziga xos psixologik xolat va xususiyatlari , xorijlik olimlar tomonidan
olib borilgan tadqiqot ishlari bayon etilgan .

Библиографические ссылки

Kravchenko A.S. Ko’rgazmali xatti-harakat uchun motivatsiya: Ph.D. dis. ... qand. psixolog. Fanlar. M.: Moskva davlat universiteti. M.V. Lomonosov, 2001. 102 b.

Darovskix O.N., Nikitina E.L. Ko’rgazmali xulq-atvorga ega o’smirlarning shaxsiy xususiyatlari //Ilmiy va “Konsepsiya” uslubiy elektron jurnali. 2016. V. 28. S. 121–123.

Darovskix O.N., Nikitina E.L. Ko’rgazmali xulq-atvorga ega o’smirlarning shaxsiy xususiyatlari //Ilmiy va “Konsepsiya” uslubiy elektron jurnali. 2016. V. 28. S. 121–123.

K.Yu Gulyaeva «O’smirlik davridagi tajovuz va uni tuzatish» UDK 159,96 + 159,94 + 316,6 23.12.2006 y.

L.M. Semenyuk «O’smirlarning tajovuzkor xatti-harakatlarining psixologik xususiyatlari va uni tuzatish shartlari» Moskva, 1996 yil 96-bet.

Rean A.A. Qo’zg’aluvchan va namoyishkor shaxsning xatti-harakatlari tuzilishidagi tajovuz // Ananiev o’qishlari - 97. - 1997. - № 2. - 13-16-betlar

K.Yu Gulyaeva «O’smirlik davridagi tajovuz va uni tuzatish» UDK 159,96 + 159,94 + 316,6 23.12.2006 y.

Ilesheva R.G. Bolalar va o’smirlardagi xatti-harakatlarning buzilishi.- Alma-Ata: Nauka, 1990. - 160 b.

R.Beron D.Richardson - Agressiya Sankt-Peterburg 1997. 104-modda.

Загрузки

Опубликован

2022-11-12